Dnes je 31. 05. 2020 - svátek má Kamila, zítra slaví Laura.

Sdružení pro Vizmburk

Činnost Sdružení pro Vízmburk

se dělí na 3 části, které jsou stejně důležité. První oblastí je postupná rekonstrukce hradu a stavební práce. Druhá oblast je prezentace hradu a pořádání kulturních akcí. Třetí oblastí je systematická diplomatická, projektová, archeologická, přednášková a publikační činnost.

A budoucnost?

…veškeré naše kroky a snažení míří k jedinému cíli - záchraně a zpřístupnění hradu nejen pro dnešní generaci, ale i všechny další. Jednoho dne, a snad už i brzy, se budeme moci společně dívat do dáli a budoucnosti z vyhlídky věže. V té chvíli už budeme opravdu hodně vysoko i „daleko“…

O Sdružení 2015 - 2017

Během těchto let se udala asi nejdůležitější a najzásadnější věc v našem sdružení, a to, že jsme se rozhodli zřídit historicky první placené a stálé místo správce našeho hradu. Hrad má opravdu veliký potencionál být úspěšný a dělat radost jak členům, památkářům, tak i hlavně obci Havlovice, nad kterou se hrdě vypíná. Nejdůležitější úlohou je nyní dostat tento nádherný hrad do podvědomí široké veřejnosti, a to bude právě úkolem správce. Členové ovšem zahálet nebudou, protože jako každý rok bez jejich pomoci by se hrad ze zimního spánku opravdu neprobudil a nezískal tu svou pověstnou majestátnost a krásu. Bylo vystavěno nové a bezpečné schodiště, vybudována expozice útrpného práva. Abychom uspokojili nároky našich návštěvníků, tak každý rok přidáváme nové upomínkové předměty. V roce 2017 to jsou chutné trojhránky s fotografií hradu, otvírák, magnetek a nové pohledy. V neposlední řadě je také možné vidět v sezoně na stánku s občerstvením počítačovou vizualizaci hradu, aby všichni návštěvníci měli představu, jak hrad vypadal před 600 lety.

„Kroky“- spíše „skoky“- roku 2015

I tento rok jsme odstartovali, jinak to ani nejde, pohrabáním celého areálu hradu a připravili hrad i jeho okolí na návštěvnickou sezónu. Na jaře jsme také očišťovali nánosy suti na jižní části hradu a přiváželi materiál na nádvoří. Přišlo léto a se zvyšujícími se teplotami jsme zvyšovali líc věže od severu o zhruba jeden metr a opravovali a přizdívali rozpadající se zdi věže od nádvoří až do výše sedmi metrů nad kuchyní - tento stav je již takřka definitivní. V srpnu jsme pak zahájili stavební práce na jižní straně hradu, tuto stranu jsme do října dozdili do výše 1,5 až 2,1 metru. V tomto roce nás v práci podpořili i lidé mimo Sdružení. V září na hrad přijela společnost GMC Software a v rámci firemní brigády se pustila do zakopávání elektrického přívodu na nádvoří hradu. Starý poškozený hliníkový kabel byl tedy vyměněn. Tímto uvedené firmě ještě jednou moc děkujeme.
Během roku se také připravovala nová vizualizace hradu, na niž se můžete už teď podívat na našich stránkách.
Dále se v dubnu slavnostně otevřelo muzeum hradu Vízmburku a obce Havlovice s názvem Vízmburk – příběh ztraceného hradu ve 2. patře havlovické školy. Expozice se skládá z mnoha kovových, skleněných, kostěných a keramických nálezů. Nachází se zde i maketa kachlových kamen a měděný kotel, největší nalezený kotel tohoto druhu v České republice.

„Naše cesty“ od roku 2008 do roku 2014

Roku 2008 členové Sdružení „osvobodili“ hrad od náletových dřevin a dalšími pracemi zkrášlovali okolí hradu. Tento rok také proběhl 1. ročník Vízmburských slavností, které otevřely cestu hradnímu kulturnímu životu. Každoročně na hradě i v podhradí probíhá mnoho kulturních akcí, a to vždy po celou sezónu. Nabídka programu je velmi rozmanitá a je zaměřena na návštěvníky všech generací.
Významným rokem byl rok 2012 – je zpracována a následně schválena projektová dokumentace. V roce 2013 se uskutečnila první etapa rekonstrukce zastřešení západní části hradu. Dalším velmi zlomovým rokem v historii hradu byl zcela jistě rok 2014. V roce 2014 mohla veřejnost přistoupit konečně k hradu blíže - po mnoha letech zákazu měli turisté a obdivovatelé hradu konečně možnost „otisknout“ podrážky svých bot i na nádvoří. V daném roce bylo také rozhodnuto, že opravy hradu se mohou realizovat svépomocnou prací brigádníků pod dozorem pracovníků Národního památkového ústavu. A tak se rozjely naplno záchranné akce - v červnu byla zahájena brigádnická činnost a nepřetržitě se na hradě pracovalo až do uzavření sezóny. Rekonstrukce Vízmburku byly v plném proudu - nejprve se přizdívala západní hradba a západní část věže, nově se pak zdil nádvorní líc věže, a to až do výšky 2 metrů. Následně byla vyčištěna severní část věže směrem k parkánu, tam bylo dosaženo výše 2,5 metru. Samozřejmě, že při opravě hradu se po celou dobu postupuje dle schválené středověké receptury. Díky členům Sdružení a ostatním nadšencům bylo vykonáno velké množství práce - práce, která je za hodinami, týdny a měsíci pracovně strávenými na hradě, vidět!! Během podzimních měsíců loňského roku Sdružení připravovalo minimuzeum – expozice se nachází v havlovické škole a je věnována hradu Vízmburk, ale i slavným rodákům Havlovic a historii této obce.

Sdružení v letech 2002 - 2008

Sdružení pro Vizmburk vzniklo na počátku roku 2002. Iniciátory vzniku tohoto občanského sdružení byli především studenti archeologie a historie brněnské Masarykovy university. Sdružení si vytklo za cíl usilovat o záchranu tohoto skvostu raně gotické architektury pro budoucí generace, šířit všeobecné povědomí o této památce a postupně zabezpečit a zpracovávat nálezový fond z hradu. Činnost Sdružení pro Vizmburk se soustřeďovala na ošetření a zaevidování archeologických nálezů z hradu Vizmburk, které byly dlouhá léta uloženy v nevyhovujících podmínkách zámeckého sklepení SZ Litomyšl.

Turistické známkové místoJsme členy
Rychlý kontakt
Návštěvnost webu
Měřeno od 10.2.09
Partneři